BRON: Delpher, met fragmenten uit o.a. Beknopte beschryving zeventien Nederlandsche Provinciën 1781.
Geografische beschryving provincie Gelderland 1772/1794. 
Aardrijkskundig schoolboek van de Provincie Gelderland 1819.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1840.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1843 - 1851.
Aardrijkskundig woordenboek de Nederland 1877.
Op uw stoel door uw land 1901.
  
                 

De mooie oude afgebeelde prenten in de berichten zijn vrijwel allen van Jan de Beijer.   

ALLE DORPEN EN STEDEN KOMEN AAN BOD!

Van A tot Z

Beheerder deze websites:  Joop du Plessis.

1794: AALTEN.

1819: AALTEN.

1851: AALTEN.

1877: AALTEN.


1855: AASTRANG. >


1794: AANHOLD of ANHOLD. Het plaatsje hoorde in 1794 bij de Graafschap.

1794: AANHOLT BEEKJES.


1794: AART.

1877: AARDT.

1794: Buurtschappen en Gehuchten 
beginnende met de letter A.


1877: ACHTERHOEK.


1794: ANGERLO of ANGELER.

1819: ANGERLO.

KASTEEL LATHUM bij ANGERLO.


1877: ANGERLO.


1794: ALMEN


1840: BAAK.

1877: BAAK.


1794: BEEK

1877: BEEK.


1877: BERGHERBOSCH.


1840: BETHLEHEM, klooster bij Doetinchem.

1877: BABBERIK.


1840: BARCHEM.


1840: BARLO.


1819: BELTRUM.

1840: BELTRUM.

1851: BELTRUMSCHE BRUG.


1794: BETHLEHEM of BIELHEM. 


1794: BEGGYNEN-KLOOSTER. >


1794: BEEKJES 


1819: BONTENBRUG. 

1840: BONTE BRUG.


1781: BORCULO 

1794: BORKULO

1819: BORKULO.

1840: BORCULO. 

1851: BORCULO.

1877: BORCULO.

1901: BORKELOO.

1794: BORKULO RIVIERTJE.

1794: BORCULO GEBERGTE.


1840: BREEDENBROEK.

1877: BREEDENBROEK.


1781: BREEDEVOORD.

1794: BREEVOORT of BREDEVOORT 

1819: BREEDEVOORT.

1840: BREEDEVOORT.

1877: BREDEVOORT of BREDEVOORDE.

1901: BREEDEVOORT.


1781: BRONKHORST.

1794: BRONKHORST

1819: BRONKHORST. >

1840: BRONCKHORST.

1877: BRONKHORST.


1794: Buurtschappen en Gehuchten. 
           Beginnende met de letter B. >

1794: BEEKJE Graafschap Bronkhorst.


1877: CLEVE of KLEEF.

1794: DIDAM of DIEM

1819: DIDAM  >

1877: DIDAM.


              1781: DINXPERLO.                            1794: DINXPERLO                      

1819: DINXPERLO. >

1877: DINXPERLO.


1781: DOESBURG. 

1794: DOESBURG.

 1819: DOESBURG.

1851: DOESBORGH. 

1877: DOESBORGH of DOESBURG.

1901: DOESBURG


1781: DOETINCHEM

1794: DEUTEKOM-DEUTECHEM........

1819: DOETINCHEM.

1866: DOETINCHEM.

1877: DOETINCHEM.

1901: DEUTICHEM.

1794: DOETINCHEM KLOOSTERS.


1819: DREMT.

1877: DREMPT.

1794: Buurtschappen en gehuchten,
beginnende met de letter D. > 

1794 DREMPT

1851: DREMPT.1851: DUIVEN.

1877: DUIVEN.


1877: EEFDE.

1794: Buurtschappen en Gehuchten, beginnende met de letter E.


1794: EYBERGEN.

1843: EIBERGEN.

1819: EIBERGEN. >

1877: EIBERGEN.

1901: EIBERGEN. > 


1877: DORPEN OBER-ELTEN en NIEDER-ELTEN.

1877: ELTEN OUDE ADBIJ.

1877: ELDRIK.


1843: ENGBERGEN.


1794: ETTEN.

1851: ETTEN.

1819: ETTEN.

1877: ETTEN.Klik hier voor de letters G, H, K, L, M, N, O