BRON: Delpher, met fragmenten uit o.a.
 Beknopte beschryving zeventien Nederlandsche Provinciën 
1781
 
Geografische beschryving provincie van Gelderland 1772/1794. 
Aardrijkskundig schoolboek van de Provincie Gelderland 1819.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1840.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1843 - 1851.
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland 1877.
Op uw stoel door uw land 1901.
  
                 

De oude prenten in de berichten zijn vrijwel allen van Jan de Beijer.   


1794: AALTEN.

1819: AALTEN.

1851: AALTEN.

1877: AALTEN.


1855: AASTRANG. >


1794: AANHOLD of ANHOLD. Het plaatsje hoorde in 1794 bij de Graafschap.

1794: AANHOLT BEEKJES.


1794: AART.

1877: AARDT.

1794: Buurtschappen en Gehuchten 
beginnende met de letter A.


1877: ACHTERHOEK.


1794: ANGERLO of ANGELER.

1819: ANGERLO.

KASTEEL LATHUM bij ANGERLO.


1877: ANGERLO.


1794: ALMEN


1840: BAAK.

1877: BAAK.


1794: BEEK

1877: BEEK.


1877: BERGHERBOSCH.


1840: BETHLEHEM, klooster bij Doetinchem.

1877: BABBERIK.


1840: BARCHEM.


1840: BARLO.


1819: BELTRUM.

1840: BELTRUM.

1851: BELTRUMSCHE BRUG.


1794: BETHLEHEM of BIELHEM. 


1794: BEGGYNEN-KLOOSTER. >


1794: BEEKJES 


1819: BONTENBRUG. 

1840: BONTE BRUG.


1781: BORCULO 

1794: BORKULO

1819: BORKULO.

1840: BORCULO. 

1851: BORCULO.

1877: BORCULO.

1901: BORKELOO.


1794: BORKULO RIVIERTJE.

1794: BORCULO GEBERGTE.


1840: BREEDENBROEK.

1877: BREEDENBROEK.


1781: BREEDEVOORD.

1794: BREEVOORT of BREDEVOORT 

1819: BREEDEVOORT.

1840: BREEDEVOORT.

1877: BREDEVOORT of BREDEVOORDE.

1901: BREEDEVOORT.


1781: BRONKHORST.

1794: BRONKHORST

1819: BRONKHORST. >

1840: BRONCKHORST.

1877: BRONKHORST.


1794: Buurtschappen en Gehuchten. 
           Beginnende met de letter B. >

1794: BEEKJE Graafschap Bronkhorst.


1877: CLEVE of KLEEF.

1794: DIDAM of DIEM

1819: DIDAM  >

1877: DIDAM.


              1781: DINXPERLO.                            1794: DINXPERLO                      

1819: DINXPERLO. >

1877: DINXPERLO.


1781: DOESBURG. 

1794: DOESBURG.

 1819: DOESBURG.

1851: DOESBORGH. 

1877: DOESBORGH of DOESBURG.

1901: DOESBURG


1781: DOETINCHEM

1794: DEUTEKOM-DEUTECHEM........

1819: DOETINCHEM.

1866: DOETINCHEM.

1877: DOETINCHEM.

1901: DEUTICHEM.

1794: DOETINCHEM KLOOSTERS.


1819: DREMT.

1877: DREMPT.

1794: Buurtschappen en gehuchten,
beginnende met de letter D. > 

1794 DREMPT

1851: DREMPT.1851: DUIVEN.

1877: DUIVEN.


1877: EEFDE.


1794: Buurtschappen en Gehuchten, beginnende met de letter E.


1794: EYBERGEN.

1843: EIBERGEN.

1819: EIBERGEN. >

1877: EIBERGEN.

1901: EIBERGEN. > 


1877: DORPEN OBER-ELTEN en NIEDER-ELTEN.

1877: ELTEN OUDE ADBIJ.

1877: ELDRIK.


1843: ENGBERGEN.


1794: ETTEN.

1851: ETTEN.

1819: ETTEN.

1877: ETTEN.Klik hier voor de letters G, H, K, L, M, N, O